Groepubuntu


VZW GROEP UBUNTU

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN BEPERKING
MENS ZIJN DOE JE SAMEN!

vzw Groep Ubuntu ondersteunt personen met een beperking in de regio Zuid-West-Vlaanderen.  Via diverse woon- en werkformules begeleiden de medewerkers van Groep Ubuntu zo’n 450 mensen met een beperking. Groep Ubuntu staat in Vlaanderen hoog aangeschreven op vlak van dynamiek, kwaliteit en zorgvernieuwing. Momenteel stelt Groep Ubuntu meer dan 220 personeelsleden tewerk.

De naam Ubuntu komt van de Zuid-Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu. Ubuntu verwijst naar wat je voor anderen betekent en doet. Ubuntu gaat naar de kern van ‘mens’ zijn: je kwaliteiten onvoorwaardelijk delen met en ten dienste stellen van anderen. Ubuntu heeft te maken met openheid, je niet bedreigd voelen door anderen. Beseffen dat je vanuit een onderlinge verbondenheid, deel uitmaakt van een groter geheel en dat verschillen tussen mensen een enorme verrijking bieden. Mens zijn doe je samen!  

Vanuit die houding van respect en gelijkwaardigheid ondersteunt vzw Groep Ubuntu mensen met een beperking en hun netwerk in het vinden van een rol van betekenis in de samenleving en een eigen gewaardeerde plek om kwaliteitsvol te leven. Vanuit het besef dat verbondenheid met mensen noodzakelijk is om jezelf als individu te kennen en te ontwikkelen, zet Groep Ubuntu alle aanwezige talenten en expertise in, start het eigen initiatieven op en bouwt het netwerken uit om dit alles te realiseren.

MEER INFORMATIE
vzw Groep Ubuntu
Bevrijdingslaan 44, 8580 Avelgem
Tel +32 (0)56/64 60 62
www.groepubuntu.org

Sociale media Groep Ubuntu: www.facebook.com/groepubuntu