Tijdschrift

Tweemaandelijks verschijnt het magazine van De Stroom met een overzicht van alle activiteiten.

Je kan je abonneren op Mag-Gezien. Dit kun je op twee manieren doen:

  • Wil je een papieren versie die via de post bij je thuis wordt geleverd?
    Schrijf dan € 20 over op rekeningnummer BE12 7795 9005 6892 met vermelding "MagGezien + naam abonnee".
    Is het de eerste keer dat je je abonneert, stuur dan ook een mail naar info@vzwdestroom.be met je naam en adres.
  • Wil je een digitale versie ontvangen via mail? Registreer dan hier jouw mailadres en lees Mag-Gezien gratis op jouw computer, tablet of smartphone.