Activiteitsvoorwaarden

Kennismaking

 • We verwachten dat iedereen op kennismakingsgesprek komt naar De Stroom. De deelnemer komt bij voorkeur zelf naar het bureau, zodat we beter zicht krijgen op de mobiliteit van de deelnemer.
 • Een eerste inschrijving voor een activiteit zonder kennismaking is mogelijk, maar ten laatste voor de activiteit moet de kennismaking zijn doorgegaan.
 • Intake is gratis en op afspraak tijdens de kantooruren van De Stroom.

 

Procedure inschrijvingen

 • De startdatum van de inschrijvingen wordt vermeld in het Mag-Gezien waarin de activiteit gepromoot wordt. Inschrijvingen die ons voor deze datum bereiken, worden niet geregistreerd.
 • Inschrijven kan per telefoon of per mail tot een week voor de activiteit (tenzij volzet of anders vermeld).
 • Indien een activiteit volzet is, heeft de geïnteresseerde de keuze om op een wachtlijst te staan, zonder belofte dat hij/zij daadwerkelijk zal kunnen deelnemen aan de activiteit.
 • Indien er een plaats vrijkomt, zal de deelnemer door de medewerkers van De Stroom gecontacteerd worden. Indien geen plaats, dan wordt de deelnemer niet verder op de hoogte gebracht.

 

Betaling

 • Men betaalt de activiteit cash ter plaatse, tenzij anders vermeld in Mag-Gezien.
 • Indien gewenst, kan met een kostennota ontvangen voor deze betaling. Dit moet bij inschrijving meegedeeld worden aan de medewerkers van De Stroom.
 • Bij activiteiten waarvoor met overschrijving betaald moet worden, moet het geld ten laatste op de rekening van De Stroom staan op de dag die vermeld staat in Mag-Gezien.

 

 Annulatie

 • Men verwittigt telefonisch (dus NIET per SMS) op 056/35.30.17 (tijdens openingsuren De Stroom) of op het noodnummer buiten de kantooruren (0496/27.54.00).
 • Het inschrijvingsgeld voor activiteiten waarvoor De Stroom op voorhand kosten heeft gemaakt, kan niet worden terugbetaald.
 • Als de deelnemer niet komt opdagen zonder telefonische verwittiging, dan moet de activiteit toch betaald worden.

 

Noodnummer (0496/27.54.00)

 • Dit nummer mag enkel gebruikt worden als het niet meer mogelijk is om telefonisch (dus buiten kantooruren De Stroom) medewerkers te verwittigen.

 

Persoonlijke bezittingen

 • De Stroom vzw is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

 

Klachten

 • Indien de deelnemer een klacht heeft, dan wendt hij/zij zich op de activiteit zelf tot de aanwezige vrijwilliger. Kon een klacht ter plaatse niet voldoende opgelost worden of was de deelnemer niet in de mogelijkheid om een klacht te formuleren tijdens de activiteit, dan kan er tot één maand na de activiteit een schriftelijke klacht ingediend worden bij vzw De Stroom.  

 

Vragen?

Contacteer ons via info@destroom.be of 056/35 30 17.