Historiek

De huidige werking van De Stroom is ontstaan uit een initiatief dat "Media Club" heette.

Deze "Media Club" werd in 1988, na een korte periode van denkwerk in verband met visie en doelstellingen, opgericht. De initiatiefnemers waren de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten, vzw Feniks uit Avelgem en het Vormingswerk voor en met gehandicapten uit Sint Amandsberg.

In 1990 werd een vzw opgericht waardoor "Media Club" een zelfstandige vereniging werd.

In 1994 werd "Media Club" erkend als autonome vrijwilligersorganisatie door de Vlaamse Gemeenschap afdeling algemeen welzijnsbeleid.

Tot juni 1999 organiseerde "Media Club" maandelijks activiteiten voor volwassenen met een mentale handicap. Tijdens de maandelijkse zaterdagavond activiteiten werd er in kleine groepjes deelgenomen aan het reguliere vrijetijdscircuit: filmbezoek, snooker, theaterbezoek, muziek optreden, dansen,… kookclub en sportclub.
De ondersteuning tijdens deze activiteiten is in handen van vrijwilligers.

In juni 1999 werd "Media Club" erkend door het Vlaams Fonds als vrijetijdsorganisatie met als taak het ontwikkelen, bevorderen en begeleiden van een aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met handicap uit de regio Zuid-West-Vlaanderen. Via deze erkenning en de daaraan gekoppelde subsidie kwamen er dan ook middelen beschikbaar om te investeren in personeel.

Op 10 maart 2000 werd "De Stroom" opgericht. "De Stroom" nam de opdracht die "Media Club" ontving vanuit het Vlaams Agentschap over.