Organisaties

Vanuit de ervaringen binnen de samenwerking met De Warande en speelpleinwerking Wasper willen we de opgedane expertise en knowhow breder inzetten om het reguliere vrijetijdsleven toegankelijker te maken. Met deze ervaringen en kennis willen we andere organisaties vormen, begeleiden en coachen in het toegankelijk maken van hun werking voor personen met een beperking. 

We onderscheiden in ons vormingsaanbod volgende deelstappen:

Sensibiliseringongekend is onbemind
Maar al te vaak merken we dat mensen/organisaties/verenigingen de doelgroep ‘mensen en beperking’ te weinig of niet kennen. Hun kijk op deze doelgroep is vaak zeer eenzijdig en wordt gekleurd door bepaalde beelden die de media rond deze doelgroep ophangen. Aan de hand van verschillende werkvormen worden de deelnemers getriggerd om na te denken over hun kijk  op personen met een beperking: persoonlijk contact, rollenspel, stellingenspel, Doe de Flairtest …

Activering
Verenigingen of organisaties, die geprikkeld zijn en effectief hun werking toegankelijk wensen te maken naar mensen met een beperking, worden onder de arm genomen.  Samen met hen wordt er gewerkt rond de integrale toegankelijkheid van de organisatie.

Coaching 
Vanuit de ervaringen die organisaties opdoen in het werken met mensen met een beperking, wordt de vereniging verder gecoacht in het werken met deze doelgroep.

Vorming op maat
De  ene specifieke vormingsnood die eigen is aan de beperking of aan de organisatie, vormt hier de basis voor deze sessies.